انجمن هنرهای نمایشی شهرستان اردکان http://namayeshardakan.mihanblog.com 2020-06-02T08:59:35+01:00 text/html 2016-07-08T11:34:32+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی کمدی اکتشافات http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/230 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/wvbz_photo_2016-07-08_16-03-19.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="447" hspace="0" vspace="0" width="447"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br>نمایش "کمدی اکتشافات" به کارگردانی حسن مروتی و نویسندگی امید طاهری مجوز اجرا گرفت. <br>این نمایش کمدی در تاریخ 95/4/23 الی 95/4/30 در تالار فرهنگ اردکان،<br>ساعت21 به روی صحنه خواهد رفت.<br>@namayeshardakan</font><br></div> text/html 2016-06-13T11:30:15+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی نمایش خیابانی دردسرهای مشترک http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/228 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/tcle_photo_2016-07-08_15-59-42.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="655" hspace="0" vspace="0" width="463"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کارگردان؛ سید مهدی طبائی<br>نویسنده؛ مهدیه داداش رستمی «ثالث»<br>بازیگران؛<br>سید مهدی طبائی<br>محمد شیری<br>مصطفی عیدی شاطر<br>توانست مجوز اجرای خود را از هیأت محترم بازبین دریافت کند<br>زمان اجرا1395/03/29 الی 1395/04/02<br>محل اجرا پارک آزادی<br>ساعت 22:00</font><br></div> text/html 2016-06-09T11:06:51+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی نمایش خیابانی دردسرهای مشترک http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/225 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><img src="http://uupload.ir/files/831d_photo_2016-07-08_15-46-33.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="447" hspace="0" vspace="0" width="447"><br><br>نمایش خیابانی دردسرهای مشترک</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3">نوشته سرکار خانم مهدیه&nbsp; ثالث</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کاری از گروه نمایشی شقایق</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3">روزگار تمرین خود را می گذراند.</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3">امید است بتواند مجوز اجرای عموم خودرااز هیأت محترم بازبین بگیرد.</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3">@namayeshardakan </font></div> text/html 2016-05-30T06:33:40+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی نقد نمایش "اوسعلی به دانشگاه می رود" توسط سید ناصر امامی میبدی http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/224 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/gw5d_photo_2016-05-30_10-40-36.jpg" alt="" align="bottom" height="199" hspace="0" border="0" vspace="0" width="199"><br><br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">در شب آخر اجرای نمایش کمدی "اوسعلی به دانشگاه میرود " فرصتی شد تا در پاسخ به دعوت کارگردان محترم و در انتخاب بین شرکت در اختتامیه جشنواره مد و لباس که باز هم دعوت بودیم و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">ایضا در اردکان (همان شب)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">برگزار میشد و از آنجا که هنر نمایش را هنرتر میدانیم و ایضا حوصله شنیدن فرمایشات سیاسیون و سیاست زده ها را دیگر نداریم تماشای تئاتر را انتخاب کردیم و... البته خوشحالیمان را از اینکه در اردکان مرتب از این رویدادها را شاهدیم و در فاصله یکی دو هفته از همایش نکوداشت فردوسی و یه کم قبلترش کنسرت فریدون آسرایی , شاهد استمرار تلاش دوستان هنرمند هستیم و نیز خرسندیمان از استمرار و دوام بیست اجرای پی در پی "اوسعلی به دانشگاه میرود" آنهم با سالن پر از تماشاچی را نمیتوانیم ابراز نکنیم . از همینجا یک دست مریزاد به همه دوستانم میگویم...</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><br><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"></span></font></p><img src="http://uupload.ir/files/mclc_photo_2016-05-30_11-19-41.jpg" alt="" align="bottom" height="303" hspace="0" border="0" vspace="0" width="457"><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">و اما اوسعلی که پیش از این مدرن شده بود حالا به دانشگاه میرود و در مسیر کسب علم در نهایت موفق میشود تا نه تنها مدرکش را بگیرد که بتواند در انتخابات شورا و مجلس و ...کاندیدا شود بلکه توسط مقامات تقدیر هم بشود و .... این نمایش قراراست بخش دوم از یک سه گانه با محوریت زندگی اوسعلی باشد که با بازی مسلط هاتفی اردکانی برصحنه خلق میشود. سه گانه (تریلوژی) دارای قواعدی است .کاملترین نمونه ی نمایشی یک تریلوژی افسانه های تبای نوشته سوفوکل نویسنده نامدار یونان باستان است . پیشنهاد میکنم دوستان این مجموعه را حتما با ترجمه شاهرخ مسکوب مطالعه کنند . در بین نمونه های سینمایی آشنا سه گانه ی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>"اخراجیها" مسعود ده نمکی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و در سالهای دورتر "دستفروش" محسن مخملباف قابل ذکرند...که این آخری نمونه کاملتریست...</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">یکی از ویژگیهای سه گانه ها این است که هر یک باید دارای قصه ای جدا و کامل باشد که بیننده نمایش یا خواننده نمایشنامه بدون نیاز به دو تای دیگر درجریان چند و چون<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کامل قصه قرابگیرد و گره باز نشده ای باقی نماند...</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">و دیگر اینکه در هر قصه ردپایی از قصه های دیگر را ببینیم بدون اینکه نیازی در مراجعه به دیگر بخشها برای فهم داستان باشیم....</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">خلاصه اینکه هر سه بخش باید به هم ربط داشته باشد و نداشته باشد.</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">و رعایت این ارتباط در عین بی ارتباطی کارسختی است.</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><br><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"><img src="http://uupload.ir/files/b994_photo_2016-05-30_10-59-24.jpg" alt="" align="bottom" height="323" hspace="0" border="0" vspace="0" width="484"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">در"اوسعلی به دانشگاه میرود" اشاراتی به گذشته میشد که برای بیننده ای که "اوسعلی مدرن میشود" را دیده بود آشنا بود و این نقص باید در بخش سوم که<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ظاهرا قرار است کار بشود برطرف گردد و تکرار نگردد....</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">استفاده از سی و هفت بازیگر ریز و درشت دختر و پسر از هفت هشت ساله تا سی چهل ساله که بسیارشان ظاهرا محصول یک کارگاه آموزش بازیگری هستند و البته به منظور تشویق آنان و فراهم کردن زمینه بروز استعدادهایشان آنهم به صورت عملی و بر روی صحنه ی اجرا در حضور تماشاچیان انبوه به کار گرفته میشوند ، حرکتی است که میتواند به اهداف خود دست پیداکند و البته چند نفرشان شاید بیش از انتظار بر صحنه ظاهر میشوند . از این جمله اند بازیگران نقش گربه , لامپ , مسئول آموزشی دانشگاه ، دختر خبرنگار و به ویژه بازیگر نقش فراش و یکی دو نفر دیگر ( البته ممکن است بعضی ازینان تجربه قبلی نیز داشته باشند که من بی اطلاعم ) .</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"><img src="http://uupload.ir/files/xhlx_photo_2016-05-30_11-19-37.jpg" alt="" align="bottom" height="304" hspace="0" border="0" vspace="0" width="458"></span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">بار اصلی بازی در نمایش اما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بر دوش بازیگران نقشهای "شعبون" و "اوسعلی" است که مطابق انتظاری که در بخش اول سه گانه ایجادکرده اند به خوبی از پس کار بر می آیند و در امر خنداندن تماشاچی که بر خلاف نظر بعضی کار چندان ساده ای هم نیست ، موفقند...</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">مهارت بازیگر نقش اوسعلی (علی هاتفی اردکانی) که خود رئیس انجمن هنرهای نمایشی اردکان نیز هست در استفاده از موتور زهوار در رفته و قدیمی بر صحنه و راندن آن درحالت نشستن برعکس برزین آنهم در حضور جمع کثیری بازیگر در صحنه صاف و محدود و سنگفرش تالار فرهنگ اردکان (هرچند باید دلیل موجه تری برای به رخ کشیدن این توانمندی پیدا میشد) از نقاط قوت بازی ایشان است که در بخش دوم استحکام بازی نسبت به بخش اول بیشتر به چشم می آمد....</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="left"><br><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><img src="http://uupload.ir/files/ntiw_photo_2016-05-30_11-01-01.jpg" alt="" align="bottom" height="280" hspace="0" border="0" vspace="0" width="337"><br><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">از حضور تکمیل کننده بازیگر نقش "شعبون" نیز نباید غافل شد که در بسیاری از لحظات بعنوان نقش مکمل "اوسعلی" به خوبی از پس کار برآمده بود. ایشان هم ظاهرا هاتفی هستند...</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">سید مهدی طبایی در ارایه شخصیت جدی و عاقل رییس دانشگاه موفقیت نسبی دارد که البته در بین آنهمه کاراکتر کمیک خود را به خوبی مینمایاند....</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%"></span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">کارگردانی هاتفی با این که خودش نیز نقش اول نمایشها را به عهده دارد در حیطه ی هدفی که برای خودش تصویر کرده و آن راضی نگه داشتن و به سالن کشاندن تماشاچی شهرستانی و غیرحرفه ای نمایش است , قابل قبول مینماید.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"><img src="http://uupload.ir/files/alyc_photo_2016-05-30_11-24-54.jpg" alt="" align="bottom" height="272" hspace="0" border="0" vspace="0" width="562"></span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">به هر حال کنترل سی و هفت بازیگر تازه کار و به صحنه کشیدن نمایشهایی کمدی که در شهرستان فرهنگ پرور و حساس اردکان راه رفتن بر لبه ی تیغ است , و البته استفاده مناسب از دیگر عوامل کمکی و فنی به ویژه طراحی صحنه ی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>قابل اشاره ی علی زمانیان که در عین سادگی و کم خرج بودن پاسخگوی نیازهای اجرا در تبدیل و بازنمایی صحنه های مختلف نمایش در استفاده خلاقانه از تعدادی مکعب یونولیتی نشان از استفاده کارگردان از تجربه اجرای "اوسعلی مدرن میشود" و توجه به نقش ویژه ی عوامل کمکی در اجرای یک اثر نمایشی دارد.</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">و به همین گونه است استفاده از موسیقی زیبای ساخته شده ویژه نمایش به خصوص در فاصله تعویض صحنه ها که آن هم در منظر تماشاگر و با سرعت مناسبی انجام میگیرد...</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">چندلحظه بسیار ناب نمایشی در اجرا دیدم که انصافا خلاقانه و بکر بود.</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">از آن جمله است تبدیل دسته جاروی فراش به عصای مخصوص نابینایان , پس از اینکه به زمین میخورد و چشمانش بابا قوری میشود و یا صحنه ای که بازیگری نقش دوربین مداربسته را بازی میکند و مچگیری میکند...</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">نهایتا </span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">"اوسعلی به دانشگاه میرود" بهتر از "اوسعلی مدرن میشود" بر صحنه نشسته است و همین روند رو به رشد میتواند در اوسعلی شهردار میشود (که ظاهرا قراراست بخش سوم باشد) نیز ادامه پیدا کند . به شرطی که هاتفی مراقب باشد به ورطه ی لودگی نیفتد , که تاکنون به نظرم چنین بوده است . و کلمات جلف وسبک به کلی حذف شود ( مواردی در این اجرا وجود داشت که خود هاتفی نیز به آن معترف بود)....</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">بنظر میرسد تئاتر تماشاگرپسند در اردکان دارد کم کم راه خودش را پیدا میکند و آشتی تماشاگر با تئاتر اتفاق مبارکی است....</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">سیدناصرامامی میبدی</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%" align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>هشتم خردادماه_</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">۱۳۹۵</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%"></span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; text-align:right; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"; color:black;} </style> <![endif]--><div align="right"><br></div></div> text/html 2016-05-30T06:02:48+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی اجرای "احساس یخ زده" http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/222 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/1lnp_photo_2016-05-29_14-33-15.jpg" alt="" align="bottom" height="561" hspace="0" border="0" vspace="0" width="375"><br><font size="3"><br><br><font face="Mihan-IransansBold">نمایش خیابانی "احساس یخ زده" به کارگردانی سید مهدی طبایی و نویسندگی مهدیه ثالث<br>&nbsp;4 الی 9 خرداد ساعت 21 پارک آزادی</font></font><br><br></div> text/html 2016-05-05T18:07:06+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی اولین شب اجرای اوسعی به دانشگاه می رود ... http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/221 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://uploadco.ir/images/87461986658748732353.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="373" hspace="0" vspace="0" width="562"></font><br></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br>"اوسعلی به دانشگاه می رود"<br>&nbsp;اولین اجرای عموم خود را به روی صحنه برد و این در حالیست که سالن تالار فرهنگ مملو از جمعیت مشتاق برای دیدن این نمایش سراسر خنده بود...<br>جمعیتی که مشتاقانه در هر حالتی به&nbsp; تماشای این نمایش نشستند.<br>لازم بذکر است در ابتدا از آقای علی هاتفی توسط شهردار محترم تقدیر به عمل آمد....<br></font><br> text/html 2016-05-05T04:18:54+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی و امشب اولین شب اجراست ... http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/220 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/5255_photo_2016-05-05_08-45-52.jpg" alt="" align="bottom" height="543" hspace="0" border="0" vspace="0" width="449"></div> text/html 2016-05-02T11:34:25+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی "اوسعلی" در قاب تصویر http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/219 <font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br>&nbsp;نمایی از بازیگران و صحنه هایی از نمایش طنز (اوسعلی به دانشگاه می رود)<br>زمان اجرا: ۹۵/۲/۱۶ الی ...<br>مکان:تالار فرهنگ اردکان<br>ساعت:۲۰</font><br><br><div align="center"><img src="http://uploadco.ir/images/47679240245096209402.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="346" hspace="0" vspace="0" width="522"><br></div><br> text/html 2016-05-02T11:29:18+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی پوستر نمایش "اوسعلی به دانشگاه می رود " http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/218 <div align="center"><img src="http://uploadco.ir/images/95346845641418754874.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="357" hspace="0" vspace="0" width="508"><br></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">زمان اجرا :95/2/16<br>ساعت: 20<br>مکان: تالار فرهنگ اردکان</font><br><br></div> text/html 2016-04-16T10:55:48+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی پاسخ آقای علی زمانیان به استعفای آقای حسین فتوحی http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/217 <font face="Mihan-IransansBold" size="2">پاسخ آقای علی زمانیان ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردکان به استعفای اقای حسین فتوحی از گروه صدور پروانه فعالیت نمایشی اردکان هنرمند گرامی&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جناب اقای حسین فتوحی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">باسلام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ضمن تقدیروتشکر از همکاریهای صمیمانه جنابعالی با این اداره بدینوسیله باعنایت به استعفای جنابعالی از عضویت در گروه صدورپروانه فعالیت نمایش اردکان (البته در فضای مجازی) به اطلاع شما میرساند بنده و هنرمندان پیشکسوت تاتر اردکان با استعفای شما موافقت ننموده وادامه روندهمکاری شما را خواهانیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">همواره درپناه خداسربلندوپیروز باشید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">علی زمانیان</font></div> text/html 2016-04-16T05:15:53+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی شروع تمرینات نمایش خیابانی "احساس یخ زده" http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/216 <font face="Mihan-IransansBold" size="2">نمایش خیابانی "احساس یخ زده" به نویسندگی سرکار خانم مهدیه ثالث مجوز تمرین خود را از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اردکان گرفت.<br>این اثر نمایشی قرار است در اردیبهشت ماه به معرض دید عموم گذاشته شود.<br>کارگردان این نمایش آقای سید مهدی طبائی درباره هدف کار خود چنین می گوید:<br>خواستم اگر می شود گوشه ای از دین خود و جامعه ام را نسبت به کسانی که جانشان را بر کف دست گرفتند تا ما آسوده باشیم، ادا کرده باشم.<br>در این نمایش آقایان عیدی شاطر و کارگر نیز ایفای نقش می کنند.<br></font><br><div align="center"><img src="http://uploadco.ir/images/50425127992493628419.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="359" hspace="0" vspace="0" width="479"><br><br><img src="http://uploadco.ir/images/45946597252273257934.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="636" hspace="0" vspace="0" width="477"><br><br><img src="http://uploadco.ir/images/11513731108079355215.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="635" hspace="0" vspace="0" width="479"><br></div> text/html 2016-04-13T05:13:44+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی شروع تمرینات نمایش " کمدی اکتشافات " http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/215 <font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br>تئاتر صحنه ای «کمدی اکتشافات» به نویسندگی امید طاهری مجوز تمرین خود را از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اردکان گرفت...<br>حسن مروتی کارگردان «کمدی اکتشافات» هدف خود از انتخاب این متن را چنین بیان داشت:<br>می خواهم شیوه ای جدید از کمدی و طنز را در شهر خودم به روی صحنه ببرم تا شاید بتوانم سطح سلیقه طنز را ارتقاء دهم .<br>&nbsp;کارگردان این اثر همچنین امیدوار است در اوایل خرداد بتواند نمایش خود را روی صحنه نمایش ببرد.<br>لازم به ذکر است که 12 نفر(بازیگر و عوامل)در این اثر ایفای نقش میکنند.<br><br></font><div align="center"><img src="http://uploadco.ir/images/58379144056332468956.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="360" hspace="0" vspace="0" width="482"></div> text/html 2016-04-05T18:31:09+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی اوسعلی بعد از مدرن شدن حالا به "دانشگاه میرود" http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/214 <font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br>نمایش طنز "اوسعلی به دانشگاه میرود" به سفارش دانشگاه علمی کاربردی اردکان از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اردکان مجوز تمرین گرفته و قرار است از فردا تمرینات جدی خود را شروع کند.<br>این نمایش بعد از برگزاری دوره آموزشی بازیگری در جهت معرفی استعدادهای جدید در اردکان ساخته میشود.<br>آقای علی هاتفی کارگردان این اثر نمایشی میگوید: با اینکه کار کردن با بازیگران آماتور خیلی سخت است اما با یاری خداوند امیدوارم با اتمام این نمایش بتوانیم به جامعه هنری بازیگران جدید معرفی کنیم.<br>لازم به ذکر است در این نمایش حدود 30 نفر بازی میکنند که 25 نفر از آنها چهره های جدید هستند.<br><br></font><div align="center"><img src="http://uploadco.ir/images/96458635031764096284.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="270" hspace="0" vspace="0" width="407"><br><br><img src="http://uploadco.ir/images/75888102455005648289.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="367" hspace="0" vspace="0" width="410"><br><br><img src="http://uploadco.ir/images/89730427644856375478.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="276" hspace="0" vspace="0" width="410"><br><br><img src="http://uploadco.ir/images/52367954032171513986.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="476" hspace="0" vspace="0" width="317"><br></div> text/html 2016-04-03T10:55:36+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی گزارش عملکرد یکساله انجمن هنرهای نمایشی اردکان http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/213 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><br><br><img src="http://uploadco.ir/images/86556191786352652021.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="360" hspace="0" vspace="0" width="360"></font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2">اجرای بیش از پانزده اثر نمایشی در سال گذشته، حضور در دو جشنواره و برگزاری یک جشنواره<br><br>جناب آقای زمانیان، ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اردکان<br>سلامٌ علیکم<br>به حکم خواستن و به حکمت توانستن بار دیگر بهاری پر از شکوفایی را در راستای اعتلای فرهنگ و هنر دیارمان ورق زدیم و به راستی " آنچه توانسته ایم، لطف خدا بوده است" !<br>و به پاس بهاری که گذشت، دست بوس و سپاسگزار مهر بیکران مردم شریف و مسئولین روشنفکر و خدوم شهرستان اردکان، بویژه امام جمعه محترم، نماینده محترم مردم شریف اردکان، فرماندار محترم، شهردار و شورای شهر محترم و همچنین حمایتهای دایمی شما برادر دلسوز باشیم.<br>بر حسب وظیفه، گزارش عملکرد یکساله انجمن هنرهای نمایشی اردکان را به سمع حضور ارجمندتان می رسانم و از خداوند منان می خواهم که بار دیگر قدرتمند تر از قبل همراه با شعار " توسعه متوازن پایدار" و با همکاری مسئولین در خدمت مردم باشیم.<br>▫️برنامه های نمایشی سال گذشته این انجمن بدین شرح می باشد:<br><br>الف) نمایش های اجرا شده صحنه ای در سطح عموم:<br>پرستار سی سی یو/ علی زمانیان<br>اوسعلی مدرن می شود/ علی هاتفی<br>یاس ارغوانی/ حسین فتوحی<br><br>ب) نمایش های اجرا شده خیابانی در سطح عموم:<br>رژ سربی/ حسین مروتی<br>یک دقیقه پاکی / حسین مروتی<br>یونان کوچک / حیسن مروتی<br><br>پ) برگزاری دومین جشنواره تئاتر خیابانی با موضوع شهر سالم:<br>یک دقیقه پاکی/ حسین مروتی<br>شهر مردگان/ حمیدرضا هاتفی<br>دستفروش/ یوسف بهجتی<br>دست های کوچک/ محمود کمالی<br>خزان/ حسین فتوحی<br>پند سیاه/ افسانه زمانیان<br>فرار و قرار/ شاهپور زمانیان<br>من عوارض نمی دهم!/ سید مهدی طبایی<br><br>ج) راهیابی نمایش چشمان مورب، گیسوان پریشان به جشنواره بین المللی فجر/ احمد ندافی<br><br>د) راهیابی نمایش صدای سکوت به جشنواره منطقه ای معلولین مشهد و کسب مقام اول نویسندگی و تقدیر کارگردانی/ افسانه زمانیان<br><br>ه)همکاری در اجرای نمایش های"گروفالو" / منیره دشتی، بی بی کوچیکه" / مریم هاشمی و "وقتی شیطان در میزند" / علی کرکیان</font><br><br>قابل ذکر میدانم، برگزاری دوره کلاس های آموزش بازیگری و کارگردانی و اعزام اعضای انجمن به تماشای نمایش های استانی و همچنین همکاری در برگزاری جشن ها به مناسبت های ویژه اعیاد شعبانیه و غیره...( مسابقه/ افسانه زمانیان _ خبرنگار/ سید مهدی طبایی و دی جی سیاه/ شاهپور زمانیان) از جمله برنامه های سال گذشته بوده و امید است با حمایت روز افزونتان، شاهد رونق بیشتری در این انجمن هنری باشیم؛ خداوند شاهد است که هر آنچه داریم از " مردم" است.<br>علی هاتفی<br>رییس انجمن هنرهای نمایشی اردکان<br></font><div align="center"><img src="http://uploadco.ir/images/94241219341213804881.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="360" hspace="0" vspace="0" width="360"><br><br><img src="http://uploadco.ir/images/66088455105078347393.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="360" hspace="0" vspace="0" width="360"><br></div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://uploadco.ir/images/75048725363698306956.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="360" hspace="0" vspace="0" width="360"><br><br><img src="http://uploadco.ir/images/40039441670350984476.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="360" hspace="0" vspace="0" width="360"><br><br><img src="http://uploadco.ir/images/52902615469131579579.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="362" hspace="0" vspace="0" width="362"><br><br><img src="http://uploadco.ir/images/65875135738800453961.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="360" hspace="0" vspace="0" width="360"><br><br><img src="http://uploadco.ir/images/33631322692440820211.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="359" hspace="0" vspace="0" width="359"><br><br><img src="http://uploadco.ir/images/65538924366042512500.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="359" hspace="0" vspace="0" width="359"><br><br><img src="http://uploadco.ir/images/14197357131644337283.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="360" hspace="0" vspace="0" width="360"></font></div><br> text/html 2016-04-03T10:33:42+01:00 namayeshardakan.mihanblog.com حمیدرضا هاتفی ماراتن "یونان کوچک" به پایان رسید http://namayeshardakan.mihanblog.com/post/212 <font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نمایش خیابانی "یونان کوچک" به نویسندگی حامد شهابی زاد و کارگردانی حسین مروتی بالاخره بعد از 31 اجرا در پارک ها و بوستان های شهرستان اردکان به کار خو پایان داد .<br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">این نمایش که برای مسافرین نوروزی طراحی شده بود ، علاوه بر مسافران با استقبال خوب مردم اردکان نیز روبه&nbsp; رو شد .<br>بیشترین چیزی که برای مسافرین در این نمالیش جالب بود ، داشتن منارجنبان در بخش خرانق اردکان بود که این کار باعث ترغیب بسیاری از آنها برای دیدن آن شد .<br>در این نمایش به یک بازی بومی محلی و همچنین مراسم عروسی در اردکان نیز اشاره شده است که برای بسیاری از مسافرین جذاب بوده که این موارد را در پایان هر اجرا با این گروه مطرح می کردند .<br><br></font></font><div align="center"><img src="http://uploadco.ir/images/78635943281744059985.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="360" hspace="0" vspace="0" width="481"><br><br><img src="http://uploadco.ir/images/74994563400464332650.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="360" hspace="0" vspace="0" width="480"><br></div>